Feb 20, 2011

Libya: Young boy killed by sniper

Snipers aiming for heads
This is no coincedence...the so called "security" forces are clearly aiming for the head.

Warning: Graphic video

3 comments:

 1. Libya solutions

  Giải pháp vấn đề biểu tình xẩy ra xung đột (kiểu vấn đề Libya):


  (nhật ký ngày 02/3/2011, mình làm cùng Chương trình phát triển Liên Hợp quốc UNDP; Viêt Nam cũng không được biết quá trình. Lê Thanh Đức 39 - Ngư Hải - Vinh city).

  1- Liên Hợp Quốc thảo luận phần nhỏ của nền dân chủ với tất cả các nước gồm 2 ý để tìm sự đồng thuận ở số lượng nước:

  + Khi xẩy ra biểu tình của khoảng 2/3 người dân Đất nước chống chính quyền thì chính quyền của Đất nước đó phải đổi mới hoàn toàn. Khi khoảng 1/3 phần người dân biểu tình chống chính quyền thì chính quyền Đất nước đó phải có thỏa hiệp đáp ứng.

  + Người đứng đầu Đất nước nên theo nhiệm kỳ bầu và phấn đấu xu hướng 2 nhiệm kỳ.

  2- Bên ngoài không can thiệp vào công việc nội bộ một nước (khi xẩy ra kiểu xung đột biểu tình) nếu xét 4 yếu tố:

  + Chính quyền tôn trọng đáp ứng đúng quyền lợi người dân, không có xâm phạm quyền lợi chính đáng phần lớn người dân.

  + Xem xét số lượng các nước trên Thế giới phản đối chính quyền đó cách giải quyết đòi hỏi quyền lợi người dân.

  + Chính quyền Đất nước đó chưa có những hành động bị Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết với số phiếu nhất trí tuyệt đối và người đứng đầu chưa bị cấm di chuyển.

  + Những liên kết trong khu vực có nước đó chưa phản đối (chẳng hạn như Liên đoàn Ả Rập; ASEAN, tổ chức các nước châu Phi...).

  3- Áp dụng sự can thiệp quân sự bên ngoài chỉ dựa vào:

  + Thực hiện theo điều 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo An có quyền áp dụng biện pháp quân sự và phi quân sự để tái lập hòa bình và an ninh Quốc tế.

  + Một nước bên ngoài không đơn phương can thiệp mà phải phối hợp đủ số lượng nước cùng phối hợp thể hiện phần lớn người dân Thế giới.

  4- Khi thực hiện các giải pháp can thiệp từ bên ngoài chỉ mục đích:

  + Ngăn sử dụng vũ lực giữa phe chính quyền và những người phản đối.

  + Đáp ứng thỏa thuận quyền lợi với các giải pháp của chính quyền và đòi hỏi của người biểu tình.

  + Can thiệp bên ngoài phải có giải pháp và chỉ ngăn leo thang quân sự của các phe phái trong nước.

  + Khi đạt được yêu cầu chính quyền đàm phán đáp ứng quyền lợi người dân thì bên ngoài phải dừng can thiệp để người dân nước đó quyền tự quyết vận mệnh.

  5- Sự can thiệp bên ngoài (hoặc những nước tham gia can thiệp):

  + Đáp ứng nguyện vọng phần lớn nhân loài theo mục đích trên (mục 4).

  + Không chịu trách nhiệm vấn đề xây dựng chính quyền mới mà tự người dân nước đó quyết định.

  + Những vấn đề xung đột phe phái nếu còn thì Liên Hợp Quốc phối hợp mọi nước và khu vực gánh vác, giải quyết và đấu tranh những lực lượng sai. Những nước với giải pháp can thiệp giúp đảm bảo không bị chịu trách nhiệm vấn đề phe phái.  Liên hợp Quốc khi thực hiện tốt 5 yếu tố đó thì:

  - Tránh được tình trạng như ở Libya người dân biểu tình đòi quyền lợi cơ bản con người bị xẩy ra xung đột đấm máu. Chính quyền sẽ áp dụng chiến lược lùi nhường người dân biểu tình thành có vũ trang để tự tạo thành lực lượng nổi dậy mà đàn áp.

  - Tránh được sự can thiệp sai bên ngoài của các nước bởi có ràng buộc 4 yếu tố của mục 2 và 4 yếu tố của mục 4.

  - Trước sau như một của các giải pháp trên thì các phe phái không lấy cớ để nội chiến sau này bởi sẽ không được cộng đồng công nhận và bị các giải pháp cô lập. Các chính quyền thì sẽ đáp ứng đúng quyền lợi người dân và sẽ không sợ biểu tình. Bởi những biểu tình được nhìn nhận đúng giữa người dân và giải pháp tốt chính quyền thì ở đâu cũng có thể xẩy ra để tìm đúng xu hướng tiến bộ.


  Con người văn minh thì đều biết rằng nếu tất cả các nước đều cùng thống nhất giải pháp trên thì không bao giờ có nội chiến phe phái (khác với một số nước mâu thuẫn lẫn nhau gây ảnh hưởng nước khác).

  ReplyDelete
 2. http://www.howmuchshouldiweigh.us How Much Should I Weigh

  ReplyDelete

About me

Hi, my name is kim. I'm studying at the University of Amsterdam, and created a blog about the situation in the Middle East. I am currently in Egypt for my studdies. Happy reading!

The Revolution Blog

This blog will follow up the revolutionary situation in the Middle-East, e.g. countries like Libya, Bahrain, Egypt, Tunis, Morocco, Yemen and so on, including their dictators such as Hosni Mubarak, Ben Ali, Muammar Gaddafi..
Happy Reading! Kim

Would the Revolution have happened without social networking?